Fotovoltaická elektrárna 18,7 kW v areálu SG – Geosan, s.r.o.

  Aktuálně v červnu 2024 je dokončena akce „Výstavba FVE – areál Nučice“, který je spolufinancován Evropskou unií. Fotovoltaická elektrárna (FVE) je o  instalovaném výkonu 18,7 kW (bez akumulace).   Adresa místa realizace: k. ú.  Nučice u Rudné, obec Nučice, okres Praha-západ. Tato FVE je instalovaná na budově servisního střediska (parcelní číslo st. 167). Cílem […]

Nová vrtná souprava 2023

V roce 2023 zakoupena nová vrtná souprava HVS 4140, výrobce Jano Brno. Souprava osazená na pásovém podvozku je vybavená dvojitou hlavou, odsávacími preventry, injektážní pumpou. Na obrázku v porovnání velikosti s menší vrtnou soupravou HVS 257, kterou využíváme při vrtání  ve stísněných prostorách a při méně náročných geologických podmínkách na lokalitě.

Administrativní budova BBC Orion, 2023

Realizace průzkumných vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Michle. Projednání průzkumu na úřadech, realizace průzkumných vrtů 2 x 200m. Provedení TRT, test tepelné odezvy na obou vrtech, geologický průzkum, odběry vzorků. Vyhodnocení vlastností horninového prostředí a geologických podmínek na lokalitě, na základě výsledků průzkumu vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení DUR/DSP.  

Novostavba individuálního bydlení, Praha Bubeneč, 01-08/2023

Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Bubeneč. Vrty 2 x 190m, dopojení vrtů přes šacht do kotelny, tlakové zkoušky, naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí.

Vila Střešovice, 10/2022-09/2023

Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Střešovice. Vrtné pole 8 x140m vrty, dopojení vrtů přes 2 prostupové dílce do kotelny, tlakové zkoušky, naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí. Soukromý klient. Objednatel prací Hinton, a.s.

TJ Tatran Střešovice, 10/2022-05/2023

Realizace průzkumného vrtu pro tepelné čerpadlo na lokalitě Střešovice. Vrt 1x150m. Provedení kontrolního měření TRT, test tepelné odezvy na , vyhodnocení měření, provedení studie využití geotermálních vrtů pro vytápění objektů v areálu tělovýchovné jednoty.

LEGO Kladno, 02-05/2023

Realizace průzkumných vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Kladno pro výrobní areál LEGO. Průzkumné vrty 2x200m, tlakové zkoušky. Provedení měření TRT, test tepelné odezvy na obou vrtech, vyhodnocení geologických poměrů a tepelných vlastností horninového prostředí, návrh využitelnosti.

Dolní Břežany – Inovační centrum, 05/2022-08/2023

Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Dolní Břežany. Vrtné pole 9 x 170m vrty pod objektem, dopojení vrtů přes prostupový díl základy do kotelny, tlakové zkoušky, naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí. Provedení měření TRT, test tepelné odezvy na vybraných vrtech. Realizace 05/2022-08/2023

Příprava na rok 2023

Přejeme všem klientům i kolegům z firmy vše nejlepší v novém roce. Po loňském roce, kdy v souvislosti se zvyšujícími se cenami energií a přetrvávajícím suchem vzrostla násobně poptávka jak po vrtech pro tepelná čerpadla, tak po vodních zdrojích, jsme opět připraveni plnit vaše požadavky v kompletním týmu. K tomuto účelu jsme se předzásobili materiálem, […]

Lokality ČR, akce 2022

V roce 2022 jsme naprojektovali, projednali na úřadech povolení pro investory a zrealizovali cca přes 150akcí pro soukromý a veřejný sektor, tj. studny pro soukromé osoby cca od 30m a hlubší, studny pro hromadné zásobování obcí a měst, vrty pro tepelná čerpadla včetně kompletace celého primárního okruhu do objektu pro rodinné domy, bytové domy, výrobní […]