LEGO Kladno, 02-05/2023

Realizace průzkumných vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Kladno pro výrobní areál LEGO. Průzkumné vrty 2x200m, tlakové zkoušky. Provedení měření TRT, test tepelné odezvy na obou vrtech, vyhodnocení geologických poměrů a tepelných vlastností horninového prostředí, návrh využitelnosti.