Aktuality

Trigema Projekt Fragment, s.r.o., 10/2020 – trvá

Trigema Projekt Fragment, luxusní nájemní bydlení v lokalitě Karlín. Investor a developer skupina Trigema. Realizace primárního okruhu s vrty 30x180m, výstroj vrtů PE-RC 4×40, realizační dokumentace. Akce probíhá. Foto z realizace bude publikováno po odsouhlasení investora.

Lokality ČR, akce 2020

V roce 2020 jsme dále naprojektovali, projednali na úřadech stavení povolení pro investory a zrealizovali cca přes 130akcí pro soukromý a veřejný sektor, tj. studny pro soukromé osoby cca od 30m a hlubší, studny pro hromadné zásobování obcí, vrty pro tepelná čerpadla včetně kompletace celého primárního okruhu do objektu pro rodinné domy, bytové domy, výrobní […]

Hydrogeologický průzkum Horní Lukavice 10/2020-01/2021

Obec Horní Lukavice – hydrogeologický průzkumný vrt HV 1, realizace 10/2020-01/2021 Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu pro obec Horní Lukavice na základě úspěchu ve výběrovém řízení v rámci Národního programu životního prostředí, akce spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí. Realizace: vrt 100m, vrtný průměr 305/254mm, definitivní výstroj PVC 160mm, 13ti denní čerpací zkoušky pro ověření potřebné […]

Stavební geologie – Geosan

Již od roku 1950 se zabýváme geologickými a balneologickými prácemi, hydrogeologickými vrty, vrty pro tepelná čerpadla, sanací podzemních vod atd.
Více informací naleznete v sekci Historie firmy. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte nás.

Klíčová slova

hydrogeologie geotermální energie stavební geologie projekční činnost vrtané studny vrty tepelná čerpadla průzkumné vrty projekty posudky minerální vody inženýrsko-geologický průzkum okumentace průzkumy sanace mikropiloty poradenství dozory odvodňování

Reference

Každoročně firma realizuje pro soukromý i veřejný sektor desítky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a dalších inženýrskogeologických vrtů. K těmto činnostem zajišťujeme vlastními zaměstnanci kompletní projekční práce, hydrogeologické posudky, báňské projekty, čerpací zkoušky, projednávání na úřadech – inženýring. Následně provádíme kompletaci vrtných polí, tzn. propojení tepelných vrtů horizontálními rozvody do objektu a naplnění nemrznoucí směsí, u studen osazení studničními šachtami a ponornými čerpadly, rozbory vody apod. Podrobněji viz sekce Reference a Aktuality.