Aktuality

Staré město – RZ Morava 01-07/2020

Realizace zakázky primární okruh s vrty pro tepelné čerpadlo na základě úspěchu ve výběrovém řízení – 20 vrtů do hloubky 110m, celkem 2200m, lokality Staré město na Moravě. Realizace 01-07/2020, projektová dokumentace, realizace vrtů, dopojení vrtů do objektu a naplnění nemrznoucí směsí, TRT testy, teplotní profily. Generální dodavatel stavby Veskom, spol. s r.o., investor Krajské […]

Sanační zásah Olšany u Prostějova 01-07/2020

Vrtné práce technologií rotačně příklepového vrtání s průběžným zatahováním pažnic. Realizace cca 50 vrtů (celkem cca 300 vrtů) pro objednatele Geotest, a.s. Výstroj vrtů HDPE 125/7,4mm, závitová výstroj. Vrtání ve štěrkopísčitých uloženinách.        

Karlín RCP 10/2019-03/2020

Realizace a projektová dokumentace primárního okruhu pro tepelné čerpadlo na akci RCP Rohan, Praha. Generální dodavatel OHL-ŽS, a.s. Realizováno 34 x 150m vrtů, celkem 5 100m vrtů, dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí, TRT testy. Na akci využita nová vrtná souprava Comacchio GEO 602GT s dvojitou vrtnou hlavou.      

Stavební geologie – Geosan

Již od roku 1950 se zabýváme geologickými a balneologickými prácemi, hydrogeologickými vrty, vrty pro tepelná čerpadla, sanací podzemních vod atd.
Více informací naleznete v sekci Historie firmy. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte nás.

Klíčová slova

hydrogeologie geotermální energie stavební geologie projekční činnost vrtané studny vrty tepelná čerpadla průzkumné vrty projekty posudky minerální vody inženýrsko-geologický průzkum okumentace průzkumy sanace mikropiloty poradenství dozory odvodňování

Reference

Každoročně firma realizuje pro soukromý i veřejný sektor desítky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a dalších inženýrskogeologických vrtů. K těmto činnostem zajišťujeme vlastními zaměstnanci kompletní projekční práce, hydrogeologické posudky, báňské projekty, čerpací zkoušky, projednávání na úřadech – inženýring. Následně provádíme kompletaci vrtných polí, tzn. propojení tepelných vrtů horizontálními rozvody do objektu a naplnění nemrznoucí směsí, u studen osazení studničními šachtami a ponornými čerpadly, rozbory vody apod. Podrobněji viz sekce Reference a Aktuality.