Aktuality

Příprava na rok 2023

Přejeme všem klientům i kolegům z firmy vše nejlepší v novém roce. Po loňském roce, kdy v souvislosti se zvyšujícími se cenami energií a přetrvávajícím suchem vzrostla násobně poptávka jak po vrtech pro tepelná čerpadla, tak po vodních zdrojích, jsme opět připraveni plnit vaše požadavky v kompletním týmu. K tomuto účelu jsme se předzásobili materiálem, […]

Lokality ČR, akce 2022

V roce 2022 jsme naprojektovali, projednali na úřadech povolení pro investory a zrealizovali cca přes 150akcí pro soukromý a veřejný sektor, tj. studny pro soukromé osoby cca od 30m a hlubší, studny pro hromadné zásobování obcí a měst, vrty pro tepelná čerpadla včetně kompletace celého primárního okruhu do objektu pro rodinné domy, bytové domy, výrobní […]

Vrty pro tepelné čerpadlo, Bytový dům Černá v Pošumaví, 10/2019 – 09/2022

Projekce a realizace vrtného pole v Černé v Pošumaví pro Bytový dům. Realizace 18 vrtů do 100m, dopojení do objektu přes systémovou šachtu s rozdělovačem a sběračem, naplnění nemrznoucí směsí. Na vybraných vrtech měření TRT.

Stavební geologie – Geosan

Již od roku 1950 se zabýváme geologickými a balneologickými prácemi, hydrogeologickými vrty, vrty pro tepelná čerpadla, sanací podzemních vod atd.
Více informací naleznete v sekci Historie firmy. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte nás.

Klíčová slova

hydrogeologie geotermální energie stavební geologie projekční činnost vrtané studny vrty tepelná čerpadla průzkumné vrty projekty posudky minerální vody inženýrsko-geologický průzkum okumentace průzkumy sanace mikropiloty poradenství dozory odvodňování

Reference

Každoročně firma realizuje pro soukromý i veřejný sektor desítky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a dalších inženýrskogeologických vrtů. K těmto činnostem zajišťujeme vlastními zaměstnanci kompletní projekční práce, hydrogeologické posudky, báňské projekty, čerpací zkoušky, projednávání na úřadech – inženýring. Následně provádíme kompletaci vrtných polí, tzn. propojení tepelných vrtů horizontálními rozvody do objektu a naplnění nemrznoucí směsí, u studen osazení studničními šachtami a ponornými čerpadly, rozbory vody apod. Podrobněji viz sekce Reference a Aktuality.