Aktuality

Fotovoltaická elektrárna 18,7 kW v areálu SG – Geosan, s.r.o.

  Aktuálně v červnu 2024 je dokončena akce „Výstavba FVE – areál Nučice“, který je spolufinancován Evropskou unií. Fotovoltaická elektrárna (FVE) je o  instalovaném výkonu 18,7 kW (bez akumulace).   Adresa místa realizace: k. ú.  Nučice u Rudné, obec Nučice, okres Praha-západ. Tato FVE je instalovaná na budově servisního střediska (parcelní číslo st. 167). Cílem […]

Nová vrtná souprava 2023

V roce 2023 zakoupena nová vrtná souprava HVS 4140, výrobce Jano Brno. Souprava osazená na pásovém podvozku je vybavená dvojitou hlavou, odsávacími preventry, injektážní pumpou. Na obrázku v porovnání velikosti s menší vrtnou soupravou HVS 257, kterou využíváme při vrtání  ve stísněných prostorách a při méně náročných geologických podmínkách na lokalitě.

Administrativní budova BBC Orion, 2023

Realizace průzkumných vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Michle. Projednání průzkumu na úřadech, realizace průzkumných vrtů 2 x 200m. Provedení TRT, test tepelné odezvy na obou vrtech, geologický průzkum, odběry vzorků. Vyhodnocení vlastností horninového prostředí a geologických podmínek na lokalitě, na základě výsledků průzkumu vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení DUR/DSP.  

Stavební geologie – Geosan

Již od roku 1950 se zabýváme geologickými a balneologickými prácemi, hydrogeologickými vrty, vrty pro tepelná čerpadla, sanací podzemních vod atd.
Více informací naleznete v sekci Historie firmy. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte nás.

Klíčová slova

hydrogeologie geotermální energie stavební geologie projekční činnost vrtané studny vrty tepelná čerpadla průzkumné vrty projekty posudky minerální vody inženýrsko-geologický průzkum okumentace průzkumy sanace mikropiloty poradenství dozory odvodňování

Reference

Každoročně firma realizuje pro soukromý i veřejný sektor desítky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a dalších inženýrskogeologických vrtů. K těmto činnostem zajišťujeme vlastními zaměstnanci kompletní projekční práce, hydrogeologické posudky, báňské projekty, čerpací zkoušky, projednávání na úřadech – inženýring. Následně provádíme kompletaci vrtných polí, tzn. propojení tepelných vrtů horizontálními rozvody do objektu a naplnění nemrznoucí směsí, u studen osazení studničními šachtami a ponornými čerpadly, rozbory vody apod. Podrobněji viz sekce Reference a Aktuality.