Aktuality

Sanační zásah Olšany u Prostějova 01-07/2020

Vrtné práce technologií rotačně příklepového vrtání s průběžným zatahováním pažnic. Realizace cca 50 vrtů (celkem cca 270 vrtů) pro objednatele Geotest, a.s. Výstroj vrtů HDPE 125/7,4mm, závitová výstroj. Vrtání ve štěrkopísčitých uloženinách.

ČSOB Hradec Králové 05-08/2019

Realizace geotermálních vrtů 39×180-200m (celkem 105 vrtů, vrtné pole celkem 19.200m). Generální dodavatel Geosan Group, a.s.,  dodavatel primárního okruhu Green Gas, DPB, a.s. Vrtání v jáme z podkladního betonu, nasazeny 2 vrtné soupravy (celkem 4 vrtné soupravy). Doba realizace 05-08/2019.

Usedlost Pernikářka, Praha, 2019

Usedlost Pernikářka, Praha 6, projektová dokumentace 2018, realizace 06/2019 Projektová dokumentace pro rekonstrukci usedlosti Pernikářka v Praze pro soukromého investora. Realizace: 10 x 146m vrtů, celkem 1 460 m, kompletace primárního okruhu pomocí horizontálního vedení a systémového prostupu betonovým monolitem do kotelny. Generální dodavatel: Cappa Development, s.r.o. Projekce a realizace primární okruhu s vrty: Stavební geologie […]

Stavební geologie – Geosan

Již od roku 1950 se zabýváme geologickými a balneologickými prácemi, hydrogeologickými vrty, vrty pro tepelná čerpadla, sanací podzemních vod atd.
Více informací naleznete v sekci Historie firmy. Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte nás.

Klíčová slova

hydrogeologie geotermální energie stavební geologie projekční činnost vrtané studny vrty tepelná čerpadla průzkumné vrty projekty posudky minerální vody inženýrsko-geologický průzkum okumentace průzkumy sanace mikropiloty poradenství dozory odvodňování

Reference

Každoročně firma realizuje pro soukromý i veřejný sektor desítky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a dalších inženýrskogeologických vrtů. K těmto činnostem zajišťujeme vlastními zaměstnanci kompletní projekční práce, hydrogeologické posudky, báňské projekty, čerpací zkoušky, projednávání na úřadech – inženýring. Následně provádíme kompletaci vrtných polí, tzn. propojení tepelných vrtů horizontálními rozvody do objektu a naplnění nemrznoucí směsí, u studen osazení studničními šachtami a ponornými čerpadly, rozbory vody apod. Podrobněji viz sekce Reference a Aktuality.