Nabídka služeb

Hydrogeologické vrty

průzkumy, vrtané studny, čerpací zkoušky, vsakování srážkových a odpadních vod, odvodňování staveb, sanační geologie

Vrty pro tepelná čerpadla

Inženýrská geologie

průzkumy, vrtané studny, čerpací zkoušky, vsakování srážkových a odpadních vod, odvodňování staveb, sanační geologie

Projekční činnost