Administrativní budova BBC Orion, 2023

Realizace průzkumných vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Michle. Projednání průzkumu na úřadech, realizace průzkumných vrtů 2 x 200m. Provedení TRT, test tepelné odezvy na obou vrtech, geologický průzkum, odběry vzorků. Vyhodnocení vlastností horninového prostředí a geologických podmínek na lokalitě, na základě výsledků průzkumu vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení DUR/DSP.