Kašperské Hory 2018

Hotel Šumava, Kašperské Hory, 06-09/2018 Na základě úspěchu ve veřejném výběrovém řízení pro investora Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra realizace primárního okruhu s vrty v lokalitě Kašperské Hory, CHKO Šumava. Realizace: 35 x 120m vrtů, celkem 4 200 m,  kompletace primárního okruhu pomocí horizontálního vedení do dvou šachet a páteřní vedení do hotelu, včetně zemních a souvisejících […]

Palác Národní 2014

Palác Národní, Národní třída, Praha 1, r.2014 Primární okruh s vrty: 24 x 120m, celkem 2880 m, vrty v centru Prahy ve stavební jámě pod hladinou Vltavy, nastěhování pomocí jeřábové techniky, vrtání z podkladního betonu pod lešením vynesenými objekty Stavebník: Hinton, a.s. Realizace primární okruhu s vrty: Stavební geologie – Geosan, s.r.o.

Broumov Geoplasma

Ve spolupráci s Českou geologickou službou proběhla veřejná prezentace výsledků projektu financovaného Evropskou unií v areálu kláštera Broumov.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kroměříž – Oskol

Dimenzování vrtného pole podle energetických požadavků topného systému, následná realizace vrtů (34 ks vrtů) pro tepelné čerpadlo typu země x voda. Montáž primárního systému.

Hledáme nové zaměstnance

Aktuální přehled volných pozic najdete v sekci Volná místa.

Přednášky a publikace: Účast na Konferenci Alternativní zdroje energie 2016

Konference pořádaná společností pro techniku prostředí; naši pracovníci přednášeli na téma tepelné vlastnosti hornin, publikován článek TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA, autoři M.Havlík, P. Cihelka. Obsah přednášky (PDF)

Snížení energetické náročnosti budovy Vysoké školy ekonomické v Praze 4 – Jižní město

Výstavba 34 geotermálních vrtů (celkem 4080 m) s realizací primárních rozvodů, dodávkou materiálů a provozních kapalin.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Benešov

Dimenzování vrtného pole podle energetických požadavků topného systému. Technologické vrty pro tepelné čerpadlo (celkem 5 vrtů cca 120 m hlubokých) systém země x voda včetně kompletní dodávky primárního okruhu k vytápění stavby.

Město Rudná

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum v areálu ZŠ Rudná pro plánovanou přístavbu stávajícího objektu budovy.

Praha Dejvice – Zkouška tepelné odezvy horninového prostředí

(Thermal Response Test) v rámci průzkumných prací pro plánované nové administrativní centrum BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE.