Broumov Geoplasma

  1. Ve spolupráci s Českou geologickou službou proběhla veřejná prezentace výsledků projektu financovaného Evropskou unií v areálu kláštera Broumov.