Lokality ČR, akce 2022

V roce 2022 jsme naprojektovali, projednali na úřadech povolení pro investory a zrealizovali cca přes 150akcí pro soukromý a veřejný sektor, tj. studny pro soukromé osoby cca od 30m a hlubší, studny pro hromadné zásobování obcí a měst, vrty pro tepelná čerpadla včetně kompletace celého primárního okruhu do objektu pro rodinné domy, bytové domy, výrobní a administrativní objekty, zámky, aj., dále inženýrskogeologické průzkumy pro vsakování, ČOV, zakládání, vše na lokalitách po celé ČR. Výběr z některých větších akcí je uveden samostatně v aktualitách a referencích.