Lokality ČR, akce 2020

V roce 2020 jsme dále naprojektovali, projednali na úřadech stavení povolení pro investory a zrealizovali cca přes 130akcí pro soukromý a veřejný sektor, tj. studny pro soukromé osoby cca od 30m a hlubší, studny pro hromadné zásobování obcí, vrty pro tepelná čerpadla včetně kompletace celého primárního okruhu do objektu pro rodinné domy, bytové domy, výrobní a administrativní objekty, zámky, aj., dále inženýrskogeologické průzkumy pro vsakování, ČOV, zakládání, vše na lokalitách po celé ČR. Výběr z některých větších akcí je uveden samostatně v aktualitách a referencích.