Hydrogeologie

Hydrogeologické vrty

Od geologického posudku přes realizaci až po spuštění systému.

PRŮZKUMY
VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH A ODPADNÍCH VOD
VRTANÉ STUDNY
ODVODŇOVÁNÍ STAVEB
SANAČNÍ GEOLOGIE
MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII

STUDNIČNÍ VRTY

Od geologického průzkumu po realizaci

„Návrh situování vrtu dle platné legislativy, zpracování potřebné dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení, závěrečná kolaudace studny – vše na klíč.

Šetříme Váš čas a nervy při jednání s úřady.“

TYPY STUDNIČNÍCH VRTŮ

  • Širokoprofilové do menších hloubek
  • Úzkoprofilové pro RD a chaty do max. hloubky 250 m
  • řez vrtanou studnou

JAK SE STANOVÍ SPRÁVNÝ ROZSAH A KOSTRUKCE VRTU

Na základě požadavku pro odběr podzemní vody, dle geologických podmínek lokality a předpokládané zvodnělé části horninového masivu. Tuto informaci zpracovává hydrogeolog na základě dostupných údajů (např. GEOFOND ČR, geologické mapy, znalost místního prostředí z předešlých průzkumů atp.). Z tohoto důvodu je nutno věnovat velkou pozornost při plánování realizace studny.

Vrtané studny jsou navrženy tak, aby bezproblémově jímaly podzemní vodu s co nejmenší náročností na energie a bezproblémový chod s minimalizovanou běžnou údržbu čerpacího zařízení včetně celé technologie a armatur. Správné navržení a dimenzování technologické části – výzbroje vrtu, je předpokladem spokojenosti každého uživatele.

CO NABÍZÍME

Kompletní servis při realizaci studničních vrtů; od vhodného umístění vrtu na pozemku, zpracování geologického průzkumu, přes zpracování potřebné dokumentace ke stavebnímu a vodoprávnímu povolení, provádění čerpacích zkoušek a rozborů vody, definitivní úpravy zhlaví studny.

Dimenzování potřebné hloubky vrtů a jejich optimálního využití přes návrh a dodávky čerpací techniky, až po realizaci celého vodního hospodářství ve spolupráci s renomovanými partnerskými firmami.

Samozřejmostí je zpracování kompletní dokumentace potřebné k vydání stavebního a vodoprávního povolení na základě plné moci od investora.