Hydrogeologický průzkum pro obec Letiny, 08-10/2020

Obec Letiny, lokality Bzí, Svárkov – 2 x hydrogeologický průzkumný vrt HV 1, realizace 08-10/2020

Provedení dvou hydrogeologických průzkumných vrtů na lokalitách Bzí a Svárkov pro obec Letiny na základě úspěchu ve výběrovém řízení v rámci Národního programu životního prostředí, akce spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí. Realizace: vrty 2 x 50m, vrtný průměr 305/254mm, definitivní výstroj PVC 160mm, 13ti denní čerpací zkoušky pro ověření potřebné vydatnosti, odběr vzorků, závěrečná zpráva s pozitivním výsledkem a doporučení zapojit vrty jako objekty pro  zásobování obce pitnou vodou. Realizace vrtu: Stavební geologie – Geosan, s.r.o., geologická část Eligeo, s.r.o.