Geotermální energie

Vrty pro tepelná čerpadla

Od geologického průzkumu po realizaci
» Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla podle konkrétních geologických poměrů šetří Vaše peníze a zaručuje dlouhodobý provoz topného systému. «

TYPY VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Zabýváme se geologickými průzkumy a dimenzováním vrtů pro tepelná čerpadla dvou obecně používaných systémů:

CO JE PRIMÁRNÍ OKRUH TEPELNÝCH ČERPADEL

Tepelná čerpadla obou typů země x voda i voda x voda odebírají teplo z horninového prostředí prostřednictvím zemních vrtů, které tvoří hlavní součást tzv. primárního okruhu tepelných čerpadel. Ten se skládá z vlastních vrtů vystrojených k použití podle příslušného typu tepelného čerpadla a z horizontální přípojky potrubí, které přivádí teplonosnou kapalinu od vrtů do kotelny tepelného čerpadla ve vytápěném objektu. Jinými slovy primární okruh je tou částí celého systému, která přivádí teplo ze země k vlastnímu tepelnému čerpadlu a má tudíž vedle parametrů konkrétního typu čerpadla rozhodující vliv na účinnost celého topného systému. Z tohoto důvodu je dimenzování vrtů a celého primárního okruhu nutno věnovat stejnou pozornost jako výběru tepelného čerpadla.

CO NABÍZÍME

Kompletní servis při realizaci vrtů pro tepelná čerpadla; od geologických průzkumů a měření tepelných parametrů hornin na lokalitě, přes dimenzování potřebné hloubky vrtů a jejich optimálního rozmístění na pozemku, až po vlastní realizaci vrtů a celého primárního okruhu ve spolupráci s renomovanými partnerskými firmami.
Samozřejmostí je zpracování kompletní dokumentace potřebné k vrtům obou typů podle aktuálních stavebních, geologických a vodoprávních předpisů.

NA CO SE SPECIALIZUJEME

Naší specializací je průzkum tepelných vlastností hornin na lokalitě a následné dimenzování potřebné hloubky vrtů pro tepelná čerpadla podle zjištěných hodnot: