ČSOB Hradec Králové 05-08/2019

Realizace geotermálních vrtů 39 x 180-200m (celkem 105 vrtů, vrtné pole celkem 19.200m). Generální dodavatel Geosan Group, a.s.,  dodavatel primárního okruhu Green Gas, DPB, a.s. Vrtání v jámě z podkladního betonu, nasazeny 2 vrtné soupravy (celkem na realizaci 4 vrtné soupravy). Doba realizace 05-08/2019.