Reference

Každoročně firma realizuje jak pro soukromý tak pro veřejný sektor desítky hydrogeologických vrtů, desítky kilometrů geotermálních vrtů a dalších inženýrskogeologických vrtů. K těmto činnostem zajišťujeme vlastními zaměstnanci kompletní projekční práce, hydrogeologické posudky, báňské projekty, čerpací zkoušky, projednávání na úřadech – inženýring. Následně provádíme kompletaci vrtných polí, tzn. propojení tepelných vrtů horizontálními rozvody do objektu a naplnění nemrznoucí směsí, u studen osazení studničními šachtami a ponornými čerpadly, rozbory vody apod.

Lokalita Charakter prací Začátek Dokončení Měsíc
BBC Orion, administrativa, Praha Projekce a realizace průzkumných vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Michle. Projednání průzkumu na úřadech, realizace průzkumných vrtů 2 x 200m. Provedení TRT, test tepelné odezvy na obou vrtech, geologický průzkum, odběry vzorků. Vyhodnocení vlastností horninového prostředí a geologických podmínek na lokalitě, na základě výsledků průzkumu vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení DUR/DSP. 2023
Novostavba individuálního bydlení, Bubeneč, Praha Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Bubeneč. Vrty 2 x 190m, dopojení vrtů přes šachtu do kotelny, tlakové zkoušky, naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí. 01-08/2023
Vila Střešovice, Praha Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Praha Střešovice. Vrtné pole 8 x140m vrty, dopojení vrtů přes 2 prostupové dílce do kotelny, tlakové zkoušky, naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí. Soukromý klient. Objednatel prací Hinton, a.s. 10/2022-09/2023
TJ Tatran Střešovice, Praha Realizace průzkumného vrtu pro tepelné čerpadlo na lokalitě Střešovice. Vrt 1x150m. Provedení kontrolního měření TRT, test tepelné odezvy na , vyhodnocení měření, provedení studie využití geotermálních vrtů pro vytápění objektů v areálu tělovýchovné jednoty. 10/2022-05/2023
LEGO Kladno Realizace průzkumných vrtů pro tepelné čerpadlo pro výrobní areál LEGO. Průzkumné vrty 2x200m, tlakové zkoušky. Provedení měření TRT, test tepelné odezvy na obou vrtech, vyhodnocení geologických poměrů a tepelných vlastností horninového prostředí, návrh využitelnosti. 02-05/2023
Inovační centrum Břežany Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo, vrtné pole 9 x 170m vrty pod objektem, dopojení vrtů do kotelny, tlakové zkoušky, naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí. Provedení měření TRT, test tepelné odezvy na vybraných vrtech. 05/2022-08/2023
Bytový dům Černá v Pošumaví Projekce a realizace vrtného pole v Černé v Pošumaví pro Bytový dům. Realizace 18 vrtů do 100m, dopojení do objektu přes systémovou šachtu s rozdělovačem a sběračem, naplnění nemrznoucí směsí. Na vybraných vrtech měření TRT. 10/2019-09/2022
Kvilda, Penzion U Malíků Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na lokalitě Kvilda, Penzion u Malíků. Vrtné pole 14 x 150m vrty, dopojení vrtů přes 2 šachty do kotelny, tlakové zkoušky, naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí. Provedení kontrolního měření TRT, test tepelné odezvy na vybraných vrtech. 07/2021-11/2022
Černošice Realizace vrtného pole pro Bytový dům Černošice se 17 byty. 6 x 100m vrtů, dopojení do kotelny. 04/2021-03/2022
Kozojedy, Pernarec, Plasy Provedení hydrogeologických průzkumných vrtů pro obce Kozojedy, Pernarec a město Plasy na základě výsledku výběrového řízení. Hloubky vrtů 40 až 50m. Geologická část firma Eligeo, s.r.o. 05/2022-01/2023
Karlín Fragment,
Trigema Projekt Fragment, s.r.o.
Realizace a prováděcí dokumentace primárního okruhu pro tepelná čerpadla, vrty 30x180m, horizontální dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí 10/2020-04/2021
Stráž nad Ohří Realizace převystrojení vrtu pro jímání minerální vody na lokalitě Korunní, objednatel Karlovarská Korunní, s.r.o. 01/2021-07/2021
Akce 2021 V roce 2021 jsme dále naprojektovali, projednali na úřadech stavení povolení pro investory a zrealizovali cca přes 150akcí pro soukromý a veřejný sektor, tj. studny pro soukromé osoby cca od 30m a hlubší, studny pro hromadné zásobování obcí, vrty pro tepelná čerpadla včetně kompletace celého primárního okruhu do objektu pro rodinné domy, bytové domy, výrobní a administrativní objekty, zámky, aj., dále inženýrskogeologické průzkumy pro vsakování, ČOV, zakládání, vše na lokalitách po celé ČR. Výběr z některých větších akcí je uveden samostatně v aktualitách a referencích. 2021
Bedřichov, Královka Projekty a realizace primárního okruhu pro tepelná čerpadla, vrty 54 x 100-123m, horizontální dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí dokončeno 09/2020
Obec Letiny
Lokality Bzí, Svárkov
Hydrologický průzkum pro obec Bzí a Svárkov, hloubka vrtu 2x50m, 305/254mm, PVC160mm, čerpací zkouška, financováno za podpory SFŽP 08-09/2020
Bytový dům U dubu, Praha 4 - Braník Projekty a realizace primárního okruhu pro tepelná čerpadla, vrty 8x110m, horizontální dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí 10/2020 realizace
09/2019 projekty
Smíchov Rugby,
Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.
vrtaná studna pro Rugby Tatra Smíchov, hloubka vrtu 76m, 305/254mm, PVC160mm, čerpací zkouška 08-09/2020
Horní Lukavice,
Obec Horní Lukavice
vrtaná studna pro obec Horní Lukavice, hloubka vrtu 100m, 305/254mm, PVC160mm, čerpací zkouška, financováno za podpory SFŽP 10/2020-01/2021
Olšany u Prostějova
Geotest, a.s.
Sanační vrty do 30m, cca 50 vrtů (celkové množství 270 vrtů), vrtání s průběžným pažením, výstroj PE125x7,4mm 01/2020, trvá 2021
Staré Město na Moravě
Krajské Policejní ředitelství
Projekty a realizace primárního okruhu pro tepelná čerpadla, vrty 20x110m, horizontální dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí 01-07/2020
Praha Karlín, RCP
OHL-ŽS, a.s.
Projekty a realizace primárního okruhu pro tepelná čerpadla, vrty 34x150m, horizontální dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí 10/2019-03/2020
Vřeskovice
Obec Vřeskovice
průzkum pro obec Vřeskovice, hloubka vrtu 70m, 305/254mm, PVC160mm, čerpací zkouška, financováno za podpory SFŽP 10/2019-01/2020
Újezd u Plánice
Obec Újezd u Plánice
Hydrologický průzkum pro obec Újezd u Plánice, hloubka vrtu 50m, 305/254mm, PVC160mm, čerpací zkouška, financováno za podpory SFŽP 10/2019-01/2020
Praha - Vestec
Areál Exbio
Alstap, spol. s r.o.
Realizace primárního okruhu pro tepelná čerpadla, vrty 41x150m, horizontální dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí 08-12/2019
ČSOB Hradec Králové
Geosan Group, a.s.
Subdodávka vrtů pro tepelná čerpadla, vrtné pole 39 vrtů (celkem 105 vrtů), hloubka 180m-200m 05-07/2019
Praha
OPV, s.r.o.
Realizace vrtů pro sanační zásah, lokalita Nová Praga 04-07/2019
Lipence Praha Realizace HG vrtu 46m pro obec Lipence , zásobování vodou, závlaha, osazení šachty a čerpadla 04-07/2019
Chřešťovice Projektová dokumentace vrtného pole pro TČ zámek Chřešťovice, 24x 130m, celkem 3100m, soukromý investor 02-06/2019
Semněvice Hydrologický průzkum pro obec Semněvice, hloubka vrtu 40m, 305/254mm, PVC160mm, čerpací zkouška, financováno za podpory SFŽP 01-05/2019
Praha Hostivař Realizace primárního okruhu s vrty 4x120m, dopojení do objektu, dimenzování, optimalizace vrtného pole, soukromý investor 01-03/2019
Benešov Projekce a realizace primárního okruhu s vrty pro TČ pro školu ISŠT Benešov, 20x125m vrtů, celkem 2500m, TRT testy 04-06/2018
Praha 6 realizace primárního okruhu s vrty pro TČ 4x125m, dopojení do objektu, vrtaná studna 50m, soukromý investor 02-07/2019
Staré město Projekční práce a realizace pilotního vrtu pro primární okruh s TČ, testy tepelné odezvy, průzkumný vrt, 19x110m, celkem 2090m 09-12/2018
Obec Chocenice Hydrologický průzkum, HG vrt 40m, 305/254mm PVC 160mm, čerpací zkoušky, financováno za podpory SFŽP 09-11/2018
Obec Poběžovice Hydrologický průzkum, HG vrt 60m, 305/254mm PVC 160mm, čerpací zkoušky, financováno za podpory SFŽP 09-11/2018
Praha 5 Smíchov Projektová dokumentace DSP a hydrogeologický posudek pro vrtné pole pro polyfunkční objekt, Nádražní ul. 14x130m, celkem 1820m 05/2018-03/2019
Lokality ČR průběžně 2018 cca 150 akcí HG,IG průzkum a vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR pro soukromý i veřejný sektor 2018
Kašperské Hory VŘ- realizace primárního okruhu s vrty pro hotel Šumava, investor zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, 35x120m vrtů, celkem 4200m, dopojení do objektu, naplnění nemrznoucí směsí, zemní a stavební práce 06-09/2018
Praha 6 Projektová dokumentace a realizace vrtného pole 10x146 m, celkem 1460m pro usedlost Perníkářka, dopojení vrtů do objektu 09/2018-2019
Praha Holešovice Projektová dokumentace- energetické piloty, cca 174 základových pilot vystrojených potrubními výměníky, návrh, dokumentování 03-06/2018
Nový Jáchymov Hydrogeologický průzkumný vrt pro obec Nový Jáchymov, hloubka 90m, 324/254m, PVC 160mm 11/2017-03/2018
Praha 5 Projektová dokumentace pro DUR a DSP, lokalita Košíře cca 103 vrtů x 125m, celkem 12 875m, návrh dimenzování 01/2018-2019
Libeř Projekce a realizace HG vrtu pro zásobování obcec Libeř, hloubka 40m 01-10/2018
Pardubice Projektová dokumentace pro DUR, DPS pro stadion Dukla Pardubice, primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla 12/2017-11/2018
lokality ČR průběžně 2017 cca 110 akcí pro soukromé investory, instituce- vrtané studny, primární okruhy s vrty pro tepelná čerpadla, projekce, inženýring, realizace 2017
Třemešné okr. Tachov IG průzkum LP Bezděkovského potoka 09-10/2017
Město Zbiroh Posílení zdrojů pitné vody ve městě Zbiroh, vrty ST-8A a ST-9A, vrtání 305mm, výstroj PE 160mm, hloubka 30m, čerpací zkoušky, rozbor vody 08-12/2017
Město Nepomuk Realizace hydrogeologických vrtů HV-3A a HJ-25A pro zásobování města, vrty 70m a 60m hluboké, výstroj PE 225mm, čerpací zkoušky, rozbory vody 08-12/2017
Horse Arena Ptice Hydrogeologický průzkum pro zásobování areálu Horse Arena Ptice 3x H6 vrt cca 70m, realizace studničních šachet a osazení čerpadel 07/2017-04/2018
Praha-Dejvice RD Na Černé Hoře, projektová dokumentace a realizace primárního okruhu s vrty 3x150m,dopojení vrtu do objektu, GD Hinton, a.s. 2017/2018
Pec pod Sněžkou Projektová dokumentace a realizace primárního okruhu s vrty pro hotel Hradec v Peci pod Sněžkou, 20x90m, celkem 1800m vrtů, realizace včetně, horizontálního dopojení 2017/2019
Horní Měcholupy projekce a realizace primárního okruhu, rezidence golf Hostivař, 6x100m, horizontální dopojení a náplň nemrznoucí směsí 01-03/2017
ČSOB Radlice, Praha 5 Realizační dokumentace a realizace největšího vrtného pole pro využití mělké geotermální energie v ČR. 179x150m vrtů, celkem 26 850m, průzkum, testy tepelné odezvy horninového prostředí, horizontální dopojení a naplnění systému nemrznoucí směsí 2017/2018
Nenačovice Hydrogeologický průzkum pro obec Nenačovice, projektová dokumentace, realizace vrtů, čerpací zkoušky 2017/2018
Praha 8 Primární okruh s vrty pro FZÚ Na Slovance, Praha 8. Projekt pro stavební povolení, 25x120m vrtné pole 2016/2018
Mariánské lázně Hydrologický průzkumný vrt 100m, 305/254mm, PVC 160mm čerpací zkoušky, tlakové 2016/2017
Ostrolovský Újezd projekce, inženýring a realizace vrtného pole pro zámek Ostrolovský Újezd 11x140m vrtů, celkem 1540m, horizontální dopojení, zemní a související stavební úpravy 2016/2018
Královka projekce, inženýring a realizace vrtného pole pro využití geotermální energie, areál Královka, investor Kisses, s.r.o., 53 vrtů 100-130m, celkem 6 361m, horizontální rozvody 2016/2018
Doubravka, Bezdědičky, Oborák projekce a realizace hydrogeologických vrtů pro Lesy ČR na lokalitách v ČR 2016
Praha 4 RD U dubu, primární okruh s vrty 4x 100m, vrtaná studna 50m, projektová dokumentace, inženýring, realizace 2016/2018
Štětkovice Hydrogeologický průzkum, 2x vrt hloubky 60m, 305/254mm, PVC 160mm, investor Private Property Investiment, a.s. 01-10/2016
Praha - VŠE Snížení energetické náročnosti budovy Vysoké školy ekonomické v Praze 4 – Jižní město. 34x120m geotermálních vrtů (celkem 4080 m) s realizací primárních rozvodů a naplnění nemrznoucí směsí 12/2015-03/2016
ZŠ Kroměříž Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Kroměříž – Oskol. Dimenzování vrtného pole podle energetických požadavků, realizace vrtů (34 ks vrtů) pro tepelné čerpadlo typu země x voda. Montáž primárního systému.
08-09/2015
Město Beroun Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, posouzení vsakovacích poměrů v Berouně pro plánovanou výstavbu mycí linky. 07/2015
Praha
Bořislavka - projektová dokumentace, dimenzovvání, TRT testy (Thermal Response Test), 2 x průzkumný vrt do 150m pro plánované administrativní centrum BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE. 109x145m vrtů, celkem 15 805m
07/2015
Druztová
Obec Druztová - Realizace průzkumných vrtů, čerpacích zkoušek (laboratorní analýzy) včetně vyhodnocení výsledků z průzkumu. Budování vodních zdrojů pro obce a města v rámci projektů financovaných EU pod záštitou operačního programu MŽP - životního prostředí pro vodu, vzduch a přírodu.
07/2015
Benešov
Snížení energetické náročnosti ZŠ Benešov - Dimenzování vrtného pole podle energetických požadavků topného systému. Technologické vrty pro tepelné čerpadlo (celkem 5 vrtů cca 120 m hlubokých) systém země x voda včetně kompletní dodávky primárního okruhu k vytápění stavby.
06/2015
Město Rudná
Město Rudná - předběžný inženýrsko-geologický průzkum v areálu ZŠ Rudná pro plánovanou přístavbu stávajícího objektu budovy.
06/2015
SRN
Geotermální konference + výstava v Offenburgu, Baden-Württemberg. Přednáška o stavu geotermie v ČR. 03/2015
Líbeznice
Dimenzování vrtného pole podle energetických požadavků topného systému. Technologické vrty pro tepelné čerpadlo (celkem 6 vrtů cca 130 m hlubokých) systém země x voda včetně kompletní dodávky primárního okruhu k vytápění stavby - Pavilon prvního stupně ZŠ v Líbeznicích.
01-03/2015
Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Realizace vrtů, celkem realizováno 11 ks vrtů – cca 1 430 m pro vytápění / chlazení budovy. Montáž primárního okruhu včetně zemních prací.
09-11/2014
Praha 1
Realizace 24 ks zemních vrtů 120 hlubokých, celkem 2880m včetně horizontálního propojení. Objekt v době realizace částečně podkopán a vynesený mikropilotami (tzv. „bárkami“). Stěhování strojního parku na dno stavební jámy těžkotonážními jeřáby APB Plzeň a.s., Demolice Švestka
07-09/2014
Základní škola Ratíškovice
Realizace kompletního systému primárního okruhu včetně dimenzování a návrhu vrtného pole s provedením TRT testů. Montáž včetně zemních prací a zapojení primárního okruhu do připravované kotelny. Celkem realizováno 8 vrtů v celkové metráži 710 m.
07-08/2014
Mariánské Lázně
Realizace hydrogeologického průzkumu s cílem získání nového přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody pro uvažovaný balneoprovoz v hotelu CRISTAL PALACE, a.s. v Mariánských Lázních. Celkem dva vrty prováděné v prostoru lázeňského parku s přírodním vývěrem Ferdinandovy prameny. Práce byly provedeny s pozitivním výsledkem s výskytem potřebného množství mineralizované vody. (přírodní přeliv vrtu během provádění ČZ – viz foto). 11/2013-01/2014
Srbská republika - Bělehrad
Projekce (15 ks vrtů, hloubka 120m, celkem 1800m) energetických potřeb instalace nad 20kW tepelného výkonu, včetně výběru vrtné firmy a provádění dozoru při realizaci stavby v zahraničí.
10/2014
Příbram
Dimenzování topného systému a následná realizace pro administrativní budovu Kostky Pb a.s., návrh optimální metráže a celkového počtu vrtů pro vytápění a chlazení budovy. Celkem bylo realizováno 24 ks vrtů – cca 3120 m. Montáž primárního okruhu a zapojení do připravované technické místnosti kotelny.
01-04/2014
Čištění studní po povodních 2013
Čištění studní v okolí Berouna po povodních z června 2013. Kompletní revize včetně opravy armatur a čerpací techniky.
08-09/2013
Heřmanův Městec
Snížení energetické náročnosti na vytápění objektů s pečovatelskou službou pro seniory. Dimenzování vrtného pole dle energetických požadavků uživatele, následná realizace testů tepelné odezvy hornin na 2 vrtných polí (Thermal Response Test). Realizace vrtného pole 24 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži cca 3 km. Akce byla realizována 3 vrtnými stroji, doba realizace cca 2 měsíce. Celková investice cca 10 mil Kč.
07-09/2013
Praha Vestec
Dodávka a realizace kompletního systému vytápění vyjma tepelného čerpadla - stavby Skladovací a administrativní objekt DEKTRADE.
12/2012-01/2013
Praha Masarykovo nádraží
Detailní provedení hydrogeologického a IG průzkumu za účelem získání informace o případném znečištění horninového prostředí. Práce byly provedeny za plného provozu ČD a ukončeny v měsíci prosinci 2013.
12/2013
ZŠ Dolní Újezd
Realizace detailního geologického průzkumu s provedením TRT testů a následným dimenzováním a navržením vrtných polí, realizace 24 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži 2 448 m. Zhotovení kompletního primárního okruhu včetně naplnění systému nemrznoucí směsí.
07-10/2012
Praha - Vysočany
provedení 2 ks průzkumných vrtů pro následné stanovení a rozsah dimenzování vrtného pole dle požadavku firmy CORTEX. Dle zjištěných parametrů realizováno celkem 21 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži 2 520 m. Zabudování sběrné šachty včetně vedení primárního okruhu do kotelny objektu a naplnění systému nemrznoucí kapalinou.
06-12/2012
Hněvkovice
dimenzování vrtného pole dle požadavku SOU SOŠ pro 3 kotelny a následná realizace 53 ks vrtů typu země x voda o celkové metráži 7 581 m.
04-07/2012
Soběsuky u Chomutova
návrh průzkumu a následná realizace studničního širokoprofilového vrtu 60 m pro velkovýkrmnu prasat, provedení čerpacích zkoušek včetně dodávka čerpací techniky.
04/2014
Nové Město-Praha
celkem 3650 m pro TČ, dodávka vrtného pole pro Universitu Karlovu v Praze
11/2012
Loděnice u Berouna
provedení 2 ks průzkumných vrtů včetně provedení TRT testů na jejichž základě bylo realizováno celkem 27 ks vrtů typu země x voda o celokvé metráži 3 510 m. Vrtná pole rozdělena na 2 části se sběrnými dvěmi šachtami. Realizace kompletního primárního okruhu do kotelny objektu včetně naplnění systému nemrznoucí kapalinou.
01-08/2012
Mariánské Lázně
Detailní provedení hydrogeologického průzkumu za účelem získání nového přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody pro uvažovaný balneoprovoz v hotelu Evropa.
01-08/2012
Praha Troja
realizace inženýrsko-geologického průzkumu pro budoucí výstavbu nového pavilonu
01/2012
Velké Popovice
realizace mikropilotů pro výstavbu RD dřevostavby
08/2011
Šeberov
kompletní dodávka studny včetně výzbroje a zprovoznění, závlahový systém
07/2011
Praha 6, ul . Atletická
Objasnění základových poměrů a inženýrsko geologických podmínek v místě plánované stavby. Hlavním rizikovým faktorem nebezpečí výskytu svahových pohybů na okraji křídové plošiny.
06/2011
Praha 4 - Podolí
9 x 102 m vrty pro TČ, kompletní dodávka primárního systému pro vytápění RD
05/2011
Milovice
celkem 1440 m včetně dodávky primárního systému pro vytápění objektu Radnice Milovice
04/2011
Praha Dejvice, ul. Sojkovská
6 x 90m vrty pro TČ, zásobování RD teplem
03/2011
Strašnice
celkem 900 m včetně dodávky primárního systému pro vytápění objektu
03/2011
Žirovnice
35 vrtů á 150m; celkem 5250 m pro vytápění výrobní haly
03/2011
Praha 6, ul. Atletická
4x110m vrty pro TČ, usazení stroje do 15m hluboké stavební jámy
12/2011
Praha 4 - Braník
4 x 120m vrty pro TČ, zásobování RD teplem, stísněné prostory
01/2011
Roztoky u Prahy
1x125m vrt pro tepelné čerpadlo, TRT test, optimalizace vrtného pole 23x120m
09/2010
Málkov
13 x 70m vrty pro TČ, budova občanské vybavenosti
08/2010
Praha Zentiva
14 x cca 12m vrty pro monitoring areálu
08/2010
Praha Smíchov
1x150m vrt pro TČ, TRT test, návrh vrtného pole pro hotel, inženýrskogeol. průzkum lokality
08/2010
Brník
10xcca 140m vrtů pro tepelné čerpadlo pro zásobování teplem provozní budovy Keramost
08/2010
Bedřichov u Jablonce
11xcca 100m vrty pro TČ, zásobování několika RD teplem
07/2010
Liberec
5x137m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou
06/2010
Dobrná
4x125m vrty pro TČ, zásobování RD teplem
06/2010
Ústí nad Labem
8xHG, průzkum znečištění ropnými látkami, ČD Cargo a.s.
06/2010
Pitkovice
9x100m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou
05/2010
Smíchov
4x125m vrty pro TČ a zhotovení primárního okruhu + HG vrt, zásobování RD teplem a vodou 05/2010
Konopiště
TČ 1x130 + TRT test, návrh lokality pro hotelový komplex
04/2010
Tetín
HG vrt 123m za účelem jímání vody pro vodní hospodářství RD
04/2010
Roztoky u Prahy
6x90m vrty pro tepelné čerpadlo pro soubor domů
03/2010
Lovosice
průzkum lokality znečištěné ropnými látkami
03/2010
Kladno
27 x cca 30m IG vrtů pro monitoring hladiny podzemní vody v areálu koksárna Švermov
02/2010
Beroun
sanace lokality areálu firmy Cembrit, vrty
02/2010
Žírovnice
průzkumný vrt 125m pro tepelné čerpadlo, TRT test, návrh vrtného pole 33 vrtů x 125m
02/2010
Hostivice
10x20m vrty pro průzkum skládky
02/2010
Větruše
1x112m vrt pro TČ, TRT test, návrh vrtného pole 22 x 150m vrtů pro zásobování teplem hotelu
02/2010
Tehov
8 x cca 30 m hg vrty pro satelit rodinných domů
01/2010
Předboj
20×cca 90 m vrtů pro vytápění areálu
07/2009
Tolštejn
7×cca 90 m geotermální vrty
05/2009
Horoměřice
6×112 m geotermální vrty, 1x 120 m hydrovrt
04/2009
Hněvkovice
projekce a příprava vrtů pro vytápění SOU a SOŠ 59 vrtů a 130 m
04/2009
Liberec
6×100 m geotermální vrty
04/2009
Brisino, Lago di Maggiore - Itálie
Geotermální vrty 9 sond – celkem 900 m – kooperace se zahraniční firmou
04/2009
Lipno
6×112 m geotermální vrty
03/2009
Měřín
10×100 m geotermální vrty pro tepelné čerpadlo
01/2009
Horní Počernice
22 vrtů a 100 m pro vytápění obytného souboru
08/2008
Lukavec
22×100 m vrtů pro vytápění školy
07/2008
Dolní Měcholupy
9×112 m vrtů pro vytápění areálu firmy + zhotovení teplotního monitorovacího systému primárního okruhu
07/2008
Troja
9×100 m geotermální vrty
03/2008
Mariánské Lázně
IG a HG průzku m pro Mariánské Lázně
12/2008
Tvoršovice
projekce a příprava geotermálních vrtů 88×cca 130 m, realizace 2x125m
11/2008
Berounské terasy
příprava cca 340ks vrtů cca 150 m geotermální vrty, průzkum 2x150m
01/2008
Kyselka u Karlových Varů
6×250 m vrty pro jímání minerální vody Mattoni
2007/2008
Praha 6 Dejvice - vila Lídy Baarové
Vrty pro Tč, 3×80m, odvrtání sond v památkové chráněné zóně
04/2007
Líně – letiště
Likvidace nepotřebných sanačních vrtů
2003/2007
Nový Knín, Cítloliby ad cca 60 lokalit
Geotermální vrty pro tepelné čerpadlo celke m cca 20 000 metrů, max. hl. do 145m
2004/2007
Zámek Jirny
Geotermální vrty pro intalaci Tč, 14 ks vrtů 100 m hlubokých. Doba realizace 10 dní, počet souprav 2 ks. Obje m zakázky 1,5 mil Kč.
05/2006
Mnichov u Mariánských Lázní
Vrty - vyhledávání minerálních vod Magnezia 5x100 m
2004/2005
Potůčky, Krušné Hory
Průzkumné vrty pro možnost uložiště vypáleného atomového jádra, hydrodynamické zkoušky, orientace jádra a scanování vrtů
2000/2004
Kutná Hora, Kaňk
Šikmé vrty do důlního díla 2x115m
2004
Mariánské Lázně
Podrobný HG a IG průzkum Voda Mattoni
2004
Brnná
Termální voda - vrt hloubka 470m
2002/2004
Holýšov
Vrtné práce v rámci akce vypořádání ekologických závazků
2001/2002
Ústí nad Labe m – Městské lázně
Hluboká studna pro jímání termální vody – jímací vrt, hl.450m
2001
Korunní
Vyhledávání minerální vody Korunní, cca 8 vrtů, celkem 960 m
2000

…a mnohé další zaměřené převážně na inženýrsko-geologický průzkum, ložiskové vrtání, hydrovrty, vrty pro tepelná čerpadla, monitorovací vrty a studny; každý rok dalších cca 150 zakázek.